Poświętne, 2 maja 2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 28 kwietnia 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w trzecim terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gapinin Kolonia, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerami działek 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 o powierzchni ogólnej 0,52 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 24 kwietnia 2006 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w działki.
W związku z powyższym przetarg na w/w nieruchomość w trzecim terminie nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Elżbieta Sobczyk