Poświętne, 30 maja 2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 26 maja 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w piątym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działek 615 i  616,- o powierzchni 0,48 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 22 maja 2006 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.
W związku z powyższym przetarg w piątym terminie nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Elżbieta Sobczyk