Drukuj

Nasz znak : 3411/5/06                                                                          Poświętne, dnia 19.06.2006

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  Dostawę tłucznia dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Poświętne.
Dostawcą  najkorzystniejszej oferty  są Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. A., 25-033 Kielce 10, ul. Ściegiennego 5
Oferta przedstawiała cenę:
Kruszywo łamane dolomitowe do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm za kwotę netto 16,00/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,52. Kwota brutto wynosi 19,52/tonę.
Łącznie  kruszywo w kwocie 68.320 brutto za 3500 ton.


mgr inż. Mieczysław Stępień
Wójt Gminy Poświętne

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 582