Drukuj

Nasz znak : 3411/9/06                                         Poświętne, dnia 23.06.2006

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  Transport kruszywa łamanego dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól frakcji 0-31,5 mm w ilości 3500 ton z Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych – kopalnia Jaźwica,
26-060 Chęciny na teren Gminy Poświętne.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Firma : P.P.H.U „JAN_POL” Jan Oratyński zam. 26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 24 A
Oferta przedstawiała cenę:
1. Transport kruszywa łamanego dolomitowego do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm z kopalni Jaźwica na teren Gminy Poświętne
za kwotę netto 17,97,00/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,95. Kwota brutto
wynosi 21,92/tonę.
2. Łączna wartość zamówienia  w kwocie 76.720,00 brutto za 3500 ton.

Wójt Gminy Poświętne

mgr inż. Mieczysław Stępień

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 488