Nasz znak : 3411/7/06                                                      Poświętne, dnia 16.08.2006

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  „ Przebudowa drogi gminnej Brudzewice Zanart- Brudzewice Iły, gm. Poświętne”.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Firma :
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. 26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38.
Oferta przedstawiała :
1. cena netto – 220.260,73 zł.
podatek VAT – 48.457,36 zł.
cena brutto – 268.718,09 zł.
2. inwentaryzacja wliczona w wartość inwestycji
3. termin realizacji – 30.09.2006


Wójt Gminy Poświętne
mgr inż. Mieczysław Stępień