Drukuj


Nasz znak : 3411/2/2006                                                        Poświętne, dnia 17.07.2006
RO.V.3093-2/js/142/2005/135

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym ogłasza, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  „Remont budynku GOK oraz zagospodarowanie placu św. Marka i budowa infrastruktury sportowej w Poświetnem”.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Firma : „INTERBUD” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 5a, 26-300 Opoczno.
Oferta przedstawiała cenę:
1.    Roboty budowlane –                                         cena netto – 518 244,16 zł.
cena brutto- 632 257,87 zł.
2.    Zakup wyposażenia kawiarenki internetowej – cena netto –   14 239,05 zł
cena brutto – 17 371,64 zł
3. Łączna cena :                                                     cena netto  - 532 483,21 zł.
podatek VAT  - 117 146,30 zł.
cena brutto – 649 629,51zł

słownie : sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy.


mgr inż. Mieczysław Stępień
Wójt Gminy Poświętne

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 611