Drukuj

Nasz znak : 3411/7/05                                              Poświętne, dnia 19.09.2005

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  wykonanie robót „Przebudowa drogi gminnej przejście przez Wólkę Kuligowską, Gmina Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Południowa 17/19
Oferta przedstawiała cenę:
netto – 165.935,87 zł. + VAT 36.505,89 = 202.441,76 zł. brutto.
Termin wykonania 31.10.2005 r.
Gwarancja 36 miesięcy.

Wójy Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 529