Drukuj

Nasz znak : 3411/8/05                                      Poświętne, dnia 19.09.2005


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  wykonanie robót „Przebudowa drogi gminnej Brudzewice Kolonia, Gmina Poświętne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  Firma tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Południowa 17/19
Oferta przedstawiała cenę:
netto – 163.071,71 zł. + VAT 35.875,78 = 198.947,49 zł. brutto.
Termin wykonania 31.10.2005 r.
Gwarancja 36 miesięcy.

Wójt Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 579