Wynik przetargu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na  „ Wykonanie termomodernizacji i przebudowy dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Wasza Firma : Zakład Usług Technicznych „ELEKTRA GW” s.c. Kazimierz Wochniak i Czesław Gąsieniec 97-200 Tomaszów Maz. Ul. Wysoka 34/36.
Oferta przedstawiała cenę:
1.    Roboty budowlane –    cena netto – 79 496,55 zł.
cena brutto- 96 985,79 zł.
2.    Termin realizacji – 15.10.2006 r.
3.    Okres gwarancji – 48 miesięcy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Szczeg__owe_dane_o_przetargu.doc)Szczegółowe dane o przetarguOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”41 kB1152006-07-21 16:59
Pobierz plik (Specyfikacja_istotnych_warunk_w_zam_wienia.doc)Specyfikazja Istotnych Warunków ZamówieniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”67 kB1232006-07-21 16:59
Pobierz plik (Projekt_umowy(5).doc)Projekt umowyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”32 kB1202006-07-21 16:59
Pobierz plik (Wz_r_oferty.doc)Wzór ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”54 kB1142006-07-21 16:59
Pobierz plik (Kosztorys_nak_adczy.doc)Kosztorys nakładczyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”138 kB1262006-07-21 16:59
Pobierz plik (O_wiadczenie_z_art__22(2).doc)Oświadczenie z art. 22OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”26 kB1262006-07-21 16:59
Pobierz plik (O_wiadczenie_z_art__24_PZP.doc)Oświadczenie z art. 24 PZPOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”28 kB1102006-07-21 16:59
Pobierz plik (Formularz___potencja__kadrowy.doc)Formularz - potencjał kadrowyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”35 kB1152006-07-21 16:59
Pobierz plik (Do_wiadczenie_zawodowe.doc)Doświadczenie zawodoweOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”34 kB1112006-07-21 16:59
Pobierz plik (Formularz___pracownicy_posiadaj_cy_uprawnienia_budowlame.doc)Formularz - pracownicy posiadający uprawnienia budowlameOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”39 kB1182006-07-21 16:59
Pobierz plik (O_wiadczenie_o_niezaleganiu_z_p_atno_ciami.DOC)Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościamiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”21 kB2272006-07-21 16:59
Pobierz plik (Szczeg__owe_specyfikacje_techniczne.doc)Szczegółowe specyfikacje techniczneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”161 kB1172006-07-21 16:59
Pobierz plik (Rzuty_i_przekroje_.doc)Rzuty i przekroje OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane „Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”23 kB1212006-07-21 16:59