Drukuj

Poświętne, dnia 24.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego”

Urząd Gminy w Poświętnem unieważnia postępowanie dotyczące zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem 9 numerów sieci komórkowej oraz jednego numeru internetu mobilnego

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 413