Poświętne 16.12.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania:

„DOWÓZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W POŚWIĘTNEM

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego wykonawcy;

- żadna oferta nie została odrzucona;

- jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Moto –Trans sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 26-340 Drzewica

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ.

 

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł

za 1 km

Termin

płatności

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „termin płatności”

Punktacja

ogółem

1

Spółka Jawna SULBUS

Pasieczyński Włodzimierz

ul. Konecka 7

97-330 Sulejów

6,94 zł

30 dni

37,26

40

77,26

2

Moto –Trans sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

26-340 Drzewica

4,31 zł

30 dni

60,00

40

100,00

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie sp. z o.o

ul. Janasa 27

26-300 Opoczno

6,27 zł

30 dni

41,24

40

81,24

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie i na warunkach określonych w art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja_o_wyborze.pdf)informacja_o_wyborze.pdfTekst informacji36 kB1182016-12-16 11:25