Drukuj

Poświętne 14.01.2016

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2016”

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),, znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :

 

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice

Oferta przedstawia cenę za 476,01 zł za dostawę 1 tony ekogroszku brutto, czas dostawy 3 dni

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Część II zamówienia Dostawa węgla

NEST PALIWA Paweł Kowalczyk,

ul. Szczecińska 12, 74-107 Radziszewo

Oferta przedstawia cenę za 544,89 zł za dostawę 1 tony węgla kamiennego brutto, czas dostawy 1 dzień

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę ekogroszku

Liczba punktów

w kryterium cena

Oferowany

czas

dostawy

Liczba punktów

w kryterium

czas dostawy

Łączna

punktacja

1

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

528,90

85,50

3

5

90,50

2

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

563,34

80,27

3

5

85,37

3

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

476,01

95,00

3

5

100,00

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

488,31

92,61

1

5

97,61

5

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

492,00

91,91

3

5

96,91

6

NEST PALIWA

Paweł Kowalczyk

ul. Szczecińska 12

74-107 Radziszewo

507,99

89,02

1

5

94,02

7

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

572,00

79,06

1

5

84,06

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

 

Część II zamówienia Dostawa węgla

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę węgla kamiennego

Liczba punktów

w kryterium cena

Oferowany

czas

dostawy

Liczba punktów

w kryterium

czas dostawy

Łączna

punktacja

1

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

547,35

94,48

3

5

99,48

2

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

587,94

88,04

3

5

93,04

3

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

568,26

91,09

3

5

96,03

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

612,54

84,51

1

5

89,51

5

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

553,50

93,52

3

5

98,52

6

NEST PALIWA

Paweł Kowalczyk

ul. Szczecińska 12

74-107 Radziszewo

544,89

95,00

1

5

100

7

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

550,00

94,12

1

5

99,12

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 564