Poświętne 5.12.2014

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2015”

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

AGJ sp z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź oferta przedstawia cenę 490,77 zł brutto za dostawę 1 tony ekogroszku

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Część II zamówienia Dostawa węgla

AGJ sp z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź oferta przedstawia cenę 584,25 zł brutto za dostawę 1 tony węgla kamiennego

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Część I zamówienia Dostawa ekogroszku

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę ekogroszku

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24,

44-190 Knurów

624,84

78,54

2

EUROKOMERS sp. z o.o.

ul. Bogumińska 77c

44-315 Turza Śl.

588,00

83,46

3

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

490,77

100,00

4

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

640,00

76,68

5

Transport Usługi Handel , Skład Opału, Mat. Bud. Skup Złomu, Tadeusz Decka

Osiedle XXX- Lecia PRL 1

83-132 Morzeszyn

676,50

72,55

6

WORLDCOAL POLSKA sp. z o.o.

Łączna 39/133

41-303 Dąbrowa Górnicza

559,65

87,69

7

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

Handlowa 2c

41-807 Zabrze

678,98

72,28

8

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i Transportowe WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B

44-100 Gliwice

527,67

93,01

9

AUPS sp. z o.o.

ul. Piłkarska 23

41-902 Bytom

719,55

68,21

10

Adller sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 9

32-200 Miechów

559,65

89,69

11

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

559,65

87,62

12

„W TRADE” sp. z o.o.

ul. Mariacka 17

40-014 Katowice

596,55

82,27

13

ELBRUS sp z o.o.

Stróża 36

98-332 Rząśnia

632,22

77,63

14

Warmiak Wiesław Giers

Sarnowo 5

11-100 Lidzbark Warmiński

679,71

72,20

15

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

516,60

95,00

16

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

602,70

81,43

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

Część II zamówienia Dostawa węgla

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w zł za 1 tonę węgla kamiennego

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Górny Śląsk sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 24, 44-190 Knurów

734,31

79,56

2

EUROKOMERS sp. z o.o.

ul. Bogumińska 77c

44-315 Turza Śl.

632,00

92,44

3

AGJ sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

584,25

100,00

4

Firma Handlowo – Usługowa „Diana”

Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

662,00

88,26

5

Transport Usługi Handel , Skład Opału, Mat. Bud. Skup Złomu, Tadeusz Decka

Osiedle XXX- Lecia PRL 1

83-132 Morzeszyn

676,50

86,36

6

WORLDCOAL POLSKA sp. z o.o.

Łączna 39/133

41-303 Dąbrowa Górnicza

612,54

95,38

7

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

Handlowa 2c

41-807 Zabrze

719,55

81,20

8

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i Transportowe WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B

44-100 Gliwice

621,15

94,06

9

AUPS sp. z o.o.

ul. Piłkarska 23

41-902 Bytom

771,21

75,76

10

Adller sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 9

32-200 Miechów

621,15

94,06

11

WĘGLOPASZ sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

589,17

99,16

12

„W TRADE” sp. z o.o.

ul. Mariacka 17

40-014 Katowice

639,60

91,35

13

ELBRUS sp z o.o.

Stróża 36

98-332 Rząśnia

685,11

85,28

14

Warmiak Wiesław Giers

Sarnowo 5

11-100 Lidzbark Warmiński

704,31

82,95

15

ATEX sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

676,50

86,36

16

Transport Towarowy Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

676,50

86,36

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego ma zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy że wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy