Poświętne 16.12.2013

Wszyscy wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Dostawa ekogroszku i węgla kamiennego do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w roku 2014”

Dyrektor ZSS w Poświętnem działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Część I

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „IMAGE” Sebastian Girgiel

ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice

oferta przedstawia cenę: 594,09 zł brutto

 

Część II

Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. j.

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

oferta przedstawia cenę: 638,37 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrane oferty zgodne są z treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ – najniższa cena

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Część I

Część II

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

AUPS sp. z o.o

ul. Piłkarska 23, 41-902 Bytom

730,62 zł

81,31

806,88 zł

79,12

2

Firma Handlowo – Usługowa

„DIANA” Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201, 26-080 Mniów

604,00 zł

98,36

658,00 zł

97,02

3

Transport – Handel Janusz Wojda

ul. Podgórna 21, 99-400 Łowicz

674,04 zł

88,14

710,94 zł

89,79

4

Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak

Kletnia ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice

612,54 zł

96,99

731,85 zł

87,23

5

Petro Carbon Energia sp. z o.o.

ul. Zagorska 95 lok 1/2,

42-680 Tarnowskie Góry

645,75 zł

92,00

-

-

6

RAFTRANS Katarzyna Papkala

ul. Szymanowskiego 11,

41-711 Ruda Śląska

697,41 zł

85,19

-

-

7

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „IMAGE” Sebastian Girgiel

ul. Dojazdowa 53,

43-186 Orzesze-Gardawice

594,09 zł

100,00

750,30 zł

85,08

8

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” sp. j.

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo ul. Koronowska 38,

86-031 Osielsko

595,32 zł

99,79

638,37 zł

100,00

9

ELBRUS sp. zo.o.

Stróża 36, 98-232 Rząśnia

699,87 zł

84,89

799,50 zł

79,85

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ATEX” sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

613,77 zł

96,79

688,80 zł

92,68

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„STE-TRANS” Zbigniew Stępień

Kraszków 45, 26-300 Opoczno

651,90 zł

91,13

733,08 zł

87,08

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie informujemy, że umowa z wykonawcami wybranymi w postępowaniu, może być zawarta następnego dnia po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.