Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Poświętne 21.09.2012

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

„Usługa ubezpieczenia Gminy Poświętne”

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :  

Część 1 zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w

Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

Część II zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w

Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena łączna

ubezpieczenia za okres 3 letni w zł

Liczba punktów

Kryterium A - cena

Kryterium B - klauzule

dodatkowe

Część 1 zamówienia

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź

ul. Północna 27/29

132 892,00 zł

67,14

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

 

98 233,00 zł

86,60

3

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A. Vienna Insurance Group Oddział

Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 2 97-

300 Piotrków Tryb.

105 310,00 zł

79,82

Część 2 zamówienia

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź

ul. Północna 27/29

8.850,00 zł

98,87

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

 

8.750,00 zł

100

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcą

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.1 pkt.2 PZP  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Poświętne 21.09.2012

 

 

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy postępowania:

„Usługa ubezpieczenia Gminy Poświętne”

 

Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm), znanej dalej PZP informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy :  

Część 1 zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w

Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

Część II zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w

Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta zgodna jest z treścią SIWZ, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena za wykonanie zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wynik oceny ofert ustalony został zgodnie z zasadami zawartymi w SIWZ

 

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena łączna

ubezpieczenia za okres 3 letni w zł

Liczba punktów

Kryterium A - cena

Kryterium B - klauzule

dodatkowe

Część 1 zamówienia

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź

ul. Północna 27/29

132 892,00 zł

67,14

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

 

98 233,00 zł

86,60

3

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A. Vienna Insurance Group Oddział

Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 2 97-

300 Piotrków Tryb.

105 310,00 zł

79,82

Część 1 zamówienia

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź

ul. Północna 27/29

8.850,00 zł

98,87

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

 

8.750,00 zł

100

 

Dziękujemy za złożenie ofert, jednocześnie że umowa z wykonawcą

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Łodzi Filia - Bełchatów

97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

zostanie zawarta zgodnie z art.94  ust.1 pkt.2 PZP  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.