Drukuj

 

Poświętne, 20 maja 2005 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 13 maja 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, przy  ul. Akacjowej 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w pierwszym terminie, na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w obrębie wsi Stefanów, oznaczona nr działki 336 o powierzchni   1,64 ha, dla której została założona księga wieczysta nr 16628      w Sądzie Rejonowym w Opocznie.
Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14.000 zł (słownie:czternaście tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 14.140 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści     złotych).
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Marian Grzegorski zamieszkały  w Poświętnem.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 454