Nasz znak : 3411/4/05 Poświętne, dnia 15.07.2005

Wójt Gminy Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie niniejszym zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na Dostawę tłucznia dolomitowego na budowę dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Poświętne.

Dostawcą najkorzystniejszej oferty są Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. A., 25-033 Kielce 10, ul. Ściegiennego 5

Oferta przedstawiała cenę:

1. Kruszywo łamane dolomitowe do nawierzchni drogowych w asortymencie od 0-31,5mm za kwotę netto 16,50/ tonę + VAT 22% co daje kwotę 3,63. Kwota brutto wynosi 20,13/tonę.

2. Łącznie kruszywo w kwocie 70.455,00 brutto za 3500 ton.

3. Termin płatności faktur - przelew 30 dni.