Poświętne, 14 października 2005 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 14 października 2005 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w pierwszym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 616.
W wyznaczonym terminie tj. do 10 października 2005 r.  wadium na w/w działkę wpłaciły
dwie osoby. Jednak w dniu otwarcia przetargu osoby te nie stawiły się na przetarg.
W związku z powyższym przetarg na działkę nr 616 w pierwszym terminie nie doszedł do skutku.