Drukuj

Poświętne, 5 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 5 grudnia 2005 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
W drugim terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 616.
W wyznaczonym terminie tj. do 30 listopada 2005 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w działkę.
W związku z powyższym przetarg na działkę nr 616 w drugim terminie nie doszedł do skutku.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 402