Drukuj
Poświętne, 10 lutego  2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Na dzień 9 lutego 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w trzecim terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działek 615 i  616,-
o powierzchni 0,48 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 6 lutego 2006 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.
W związku z powyższym przetarg w trzecim terminie nie doszedł do skutku.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 471