Poświętne, 6 stycznia 2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 6 stycznia 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony w  pierwszym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gapinin Kolonia, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerami działek 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 o powierzchni ogólnej 0,52 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 2 stycznia 2006 r.  wadium na w/w nieruchomość wpłaciła jedna osoba. Jednak w dniu przetargu osoba ta nie przybyła na przetarg.
W związku z powyższym przetarg na w/w nieruchomość w pierwszym terminie nie doszedł do skutku.