Drukuj
Poświętne, 17 marca 2006 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 9 marca 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, przy ul.Akacjowej 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w pierwszym  terminie, na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne.
Przedmiotem przetargu były nieruchomości niezabudowane położona w obrębie wsi Małoszyce, oznaczone numerami działek:
1) 864/11 o pow.0,0902 ha,
2) 864/12 o pow. 0,0902 ha,
3) 864/13 o pow.0,0902 ha,
4) 864/14 o pow.0,0901 ha,
5) 864/15 o pow.0,0901 ha,
6) 864/16 o pow.0,0901 ha,
7).864/17 o pow.0,0900 ha,
8) 864/20 o pow. 0,0948 ha,
9) 864/21 o pow.0,0949 ha,
10) 864/22 o pow.0,0948 ha,
11) 864/23 o pow.0,0948 ha,
12) 864/24 o pow. 0,0947 ha,
13) 864/25 o pow.0,0947 ha,
dla których została założona księga wieczysta nr 38080  w Sądzie Rejonowym w Opocznie.
Ad. 1). W przetargu na dz.864/11  uczestniczyły cztery osoby.
Cena wywoławcza  wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.050 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz.864/11 została ustalona Pani Sławomira Kowalik.
Ad. 2) W przetargu na dz. 864/12 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.050 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
Nabywcą działki został ustalony Pan Robert Chrobak.
Ad. 3) W przetargu na dz. 864/13 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.050 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
Nabywcą działki został ustalony Pan Roch Żak.
Ad. 4) W przetargu na działkę nr 864/14 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.050 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz. 864/14 został ustalony Pan Tomasz Fiderek.
Ad. 5) W przetargu na dz. 864/15 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.050 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
Nabywcą działki nr 864/15 został ustalony Pan Marek Abel.
Ad. 6) W przetargu na dz. 864/16 uczestniczyły dwie osoby.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Nabywcą dz. 864/16 został ustalony Pan Krzysztof Jędrzejczak.
Ad. 7) W przetargu na dz. 864/17 uczestniczyły dwie osoby.
Cena wywoławcza wynosiła 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Nabywcą dz. 864/17 został ustalony Pan Krzysztof Jędrzejczak.
Ad. 8) W przetargu na dz. 864/20 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych.
Nabywcą działki nr 864/20 została ustalona Pani Joanna Kołodziejczyk.
Ad. 9) W przetargu na dz. 864/21 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz. 864/21 została ustalona Pani Bogusława Borowiecka.
Ad. 10) W przetargu na dz. 864/22 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz. 864/22 została ustalona Pani Marzena Wieczorek.
Ad. 11) W przetargu na dz. 864/23 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).
Nabywcą działki została ustalona Pani Sławomira Kowalik.
Ad. 12) W przetargu na dz. 864/24 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz.864/24  została ustalona Pani Marzanna Chrobak.
Ad. 13) w przetargu na dz. 864/25 uczestniczyła jedna osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5.260 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).
Nabywcą dz.864/25 został ustalony Pan Andrzej Grześkiewicz.

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 519