Poświętne, 4 kwietnia 2006 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 31 marca 2006 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony
w czwartym terminie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poświętnem, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działek 615 i 616,-o powierzchni 0,48 ha.
W wyznaczonym terminie tj. do 27 marca 2006 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.
W związku z powyższym przetarg w trzecim terminie nie doszedł do skutku.


Przewodnicząca Komisji Przetargowej  Elżbieta Sobczyk