Tabela zawiera numery druków potrzebnych w zależności od tworzonego komitetu wyborczego, kadencja 2014-2018.

Komitet Wyborczy Wymagane druki
Komitet wyborczy partii politycznej 1, 2, 3
Koalicyjny komitet wyborczy 4, 2, 3
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej 5, 2, 3
Komitet wyborczy wyborców 6, 7, 8