Wybory samorządowe

INFORMACJA

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy Poświętne wykonujący ustawowe zadania wyborcze na obszarze gminy Poświętne informuje, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywane przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, których kandydata na wójta zarejestrowano w gminie lub które mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 do dnia 17 października 2014 r. pok. Nr 4, w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1600.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314101309560.pdf)SKMBT_22314101309560.pdfTekst informacji245 kB832014-10-13 12:01
Pobierz plik (SKMBT_22314101309560.pdf)SKMBT_22314101309560.pdfTekst informacji245 kB772014-10-13 12:01

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 października 2014 r .

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_obw_2014.doc)obw_obw_2014.docTekst obwieszczenia107 kB872014-10-17 10:01
Pobierz plik (obw_obw_2014.doc)obw_obw_2014.docTekst obwieszczenia107 kB862014-10-17 10:01

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_243_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_243_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1152014-10-02 13:23
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_243_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_243_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1052014-10-02 13:23

Poświętne, 30 września 2014 r.

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 

 

            Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych   i plakatów komitetów wyborczych, są tablice informacyjne znajdujące się na terenie Gminy Poświętne we wszystkich sołectwach, w liczbie:

 

 

Sołectwo

Ilość tablic
informacyjnych

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Anielin

1

Mysiakowiec

1

Brudzewice

4

Ponikła

1

Brudzewice-Kolonia

1

Poręby

1

Buczek

2

Poświętne

3

Dęba

2

Stefanów

1

Dęborzeczka

1

Studzianna

2

Gapinin

1

Wólka Kuligowska

1

Małoszyce

2

 

 

 

 

Wójt Gminy Poświętne                                                                                                                                                               

 (-) Mieczysław Stępień

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (3674fd4f3ad077b5741173de9544f5a3.pdf)3674fd4f3ad077b5741173de9544f5a3.pdfTekst wykazu504 kB1522014-09-29 13:41
Pobierz plik (3674fd4f3ad077b5741173de9544f5a3.pdf)3674fd4f3ad077b5741173de9544f5a3.pdfTekst wykazu504 kB5302014-09-29 13:41

Teresa Krawczyk – Przewodnicząca

Jerzy Łumiński - Z-ca Przewodniczącego

Tomasz Borowiecki – Członek

Damian Łuczkowski – Członek

Lucyna Katarzyna Nowak – Członek

Bartłomiej Wojciech Starus – Członek

Ewa Wiśniewska – Członek

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem

ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Tel. 44 756-40-34

Przewodniczący – Krawczyk Teresa

Zastępca Przewodniczącego – Łumiński Jerzy

 

Dyżury członków komisji w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta.

 

- 26, 29, 30 września 2014 r.– w godz. 800 – 1600.

- 1, 2, 3, 6 października 2014 r. – w godz. 800 – 1600.

- 7 października 2014 r. – w godz. 800 – 2400.

- 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 października 2014 r. – w godz. 800 – 1600.

- 17 października 2014 r. - w godz. 800 – 2400.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 3 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) oraz uchwały Nr XVII/94/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012 r.            w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2216) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1.

Sołectwa: Anielin, Ponikła, Stefanów

1

2.

Sołectwo Poświętne: ul. Główna i sołectwo Poręby

1

3.

Sołectwo Poświętne: ul. Akacjowa, ul. Bielawska, ul. Cicha,

ul. Dworska, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Majora Hubala, ul. Mostowa, ul. Podwiatraczna, ul. Polna, ul. Różana, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, ul. Św. Marka.

1

4.

Sołectwo Małoszyce

1

5.

Sołectwo Studzianna

1

6.

Sołectwo Buczek

1

7.

Sołectwo Dęba: od numeru domu 1 do numeru domu 88 i numery 89, 91,   93, 95, 97.

1

8.

Sołectwo Dęba: od numeru domu 98 do numeru domu 190          i numery 90, 90A, 92, 94, 96.

1

9.

Sołectwo Dęborzeczka

1

10.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 1 do numeru domu 10 i od numeru domu 46 do numeru 66a, i numery 68, 68a.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 43 do numeru domu 50 i numer 59.

1

11.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 11 do numeru domu 45. Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 55 do numeru domu 58 (Pomyków).

1

12.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 67 do numeru domu 130.

1

13.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 1 do numeru domu 42 i numery 60, 61.

1

14.

Sołectwa Mysiakowiec, Wólka Kuligowska

1

15.

Sołectwo Gapinin

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4,  pokój nr 4, tel. (44) 756 40 34

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Mieczysław Stępień

                                                                                               _________________________________                              

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217 poz,. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314082713090.pdf)SKMBT_22314082713090.pdfTekst komunikatu361 kB922014-08-28 13:35
Pobierz plik (SKMBT_22314082713090.pdf)SKMBT_22314082713090.pdfTekst komunikatu361 kB792014-08-28 13:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314082712260.pdf)SKMBT_22314082712260.pdfTekst komunikatu368 kB932014-08-28 13:33
Pobierz plik (SKMBT_22314082712260.pdf)SKMBT_22314082712260.pdfTekst komunikatu368 kB832014-08-28 13:33

Podkategorie