Drukuj

 

 

UCHWAŁA Nr 7

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 oraz § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Poświętne o wynikach sprawdzenia prawidłowości zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i przeprowadzeniu publicznego losowania w dniu 21 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala, co następuje:

            § 1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 4.

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              P r z e w o d n i c z ą c y

                                                                                         Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              TERESA KRAWCZYK

                                                                                             

Załącznik Nr 1

do Uchwały Gminnej Komisji

Wyborczej w Poświętnem

 z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poświętnem

z siedzibą w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Łuczyńska Grażyna

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Wiktorowicz Mirosław

Poświętne

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

3.

Ziółkowski Krzysztof Piotr

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

4.

Rogulska Angelika

Małoszyce

Komitet Wyborczy                   Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Wrońska Paulina

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

6.

Dziurzyńska Bogusława

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

7.

Kwaśniak Justyna Maria

Kozłowiec

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

8.

Kośka Dorota Anna

Poświętne

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Krakowiak Grażyna Anna

Studzianna

Wójt Gminy Poświętne

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dębie

z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Dębie, Dęba 143.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Kalużna Małgorzata

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

2.

Ziółkowska Elżbieta Anna

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

3.

Czarnecka Gabriela

Dęba

Komitet Wyborczy                     Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Bogusiewicz Anna Kinga

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Sowik Grażyna

Gapinin

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

6.

Wójcik Paweł

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa „OWS”

7.

Błaszczyk Dominika Agata

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców       Razem dla Powiatu

8.

Tomasik Maria

Dęba

Komitet Wyborczy Twój Ruch

9.

Sałaj Justyna Barbara

Małoszyce

Wójt Gminy Poświętne

                                                                                             

                                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Brudzewicach

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Brudzewicach, Brudzewice-Kolonia 59.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Łukasik Halina Teresa

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Pacholczyk Monika Dorota

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

3.

Grzybek Alicja Elżbieta

Brudzewice

Komitet Wyborczy                     Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Badura Dorota Katarzyna

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Łysakowska Monika Iwona

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa „OWS”

6.

Świąder Bożena

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

7.

Abramczyk Agata Sylwia

Buczek

Komitet Wyborczy Twój Ruch

8.

Pogoda Zofia

Brudzewice

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Anioł Barbara

Poręby

Wójt Gminy Poświętne

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 4

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gapininie

z siedzibą w Remizie OSP w Gapininie, Gapinin-Kolonia 24a.

 

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Matysiak Ewa

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Błąkała Jolanta

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

3.

Kupis Krzysztof Franciszek

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

4.

Grzybek Grażyna

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Wlazło Jolanta

Gapinin-Kolonia

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

6.

Kucharczyk Krystyna

Gapinin-Kolonia

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

7.

Tomasik Mateusz Paweł

Dęba

Komitet Wyborczy Twój Ruch

8.

Łaski Damian

Gapinin-Kolonia

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Kośka Jadwiga

Wólka Kuligowska

Wójt Gminy Poświętne

Nadrzędna kategoria: Wybory samorządowe
Odsłony: 770