Drukuj

UCHWAŁA NR 9

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych

na dzień 16 listopada 2014 r.

 

            Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne:

 

 

 

 

 

 

 

1.

FRANAS Michał Jan, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Poświętne, członek partii: SLD

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA

 

 

2.

NOWAKOWSKI Witold Edward, lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA

 

 

3.

STĘPIEŃ Mieczysław Henryk, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Dęba, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej  w Poświętnem

                                                                                                             (-) Teresa Krawczyk

Nadrzędna kategoria: Wybory samorządowe
Odsłony: 746