Drukuj

 

UCHWAŁA NR 8

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

            Na podstawie art. 435 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

 

1.

PIĄTKOWSKI Marcin Andrzej, lat 30, zam. Stefanów

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACZMARCZYK Piotr Henryk, lat 40, zam. Anielin

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

SKRZYPEK Przemysław Mariusz, lat 34, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 2

 

1.

MATUSZCZAK - DEKA Ludwika Magdalena, lat 53, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZULC Marcin, lat 33, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

BUKOWSKI Józef, lat 58, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

SZUFLADOWICZ Maciej Stanisław, lat 59, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 3

 

1.

CZERSKA Jadwiga, lat 57, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

JAKUBCZYK Marek, lat 35, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

SZUFLADOWICZ Zuzanna, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

 

Okręg Nr 4

 

1.

TULIN Jerzy Jacek, lat 52, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ŚWIĄDER Grzegorz Stanisław, lat 40, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MARUSZEWSKI Krzysztof Jan, lat 41, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

KOŚKA Edward Franciszek, lat 30, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 5

 

1.

KWAŚNIAK Stefan, lat 65, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SOBCZYK Leszek Marcin, lat 43, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

KACPRZAK Bogdan Michał, lat 60, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 6

 

1.

JĘDRASIK Lidia, lat 40, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KOPERA Czesław Stanisław, lat 50, zam. Buczek

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

TOMCZYK Barbara, lat 52, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

MNICH Małgorzata Olga, lat 33, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 7

 

1.

WIECHECKI Zbigniew Waldemar, lat 54, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SERAFIN Zdzisław, lat 63, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

BAJEROWSKI Marcin, lat 28, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 8

 

1.

KACPRZAK Marian, lat 48, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ZAREMBA Jacek Mariusz, lat 37, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

 

 

Okręg Nr 9

 

1.

KWAŚNIAK Barbara Ewa, lat 31, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

FERT Dariusz Stanisław, lat 45, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MALEJ Sylwester Józef, lat 28, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

CZUPRYN Zofia, lat 47, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 10

 

1.

WORACH Mieczysław, lat 47, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

PETRUS Krystyna Bożena, lat 51, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 11

 

1.

WIELGUS Krzysztof, lat 43, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

WIECHECKI Kazimierz Jerzy, lat 48, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 12

 

1.

ŻAK Monika Justyna, lat 37, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ŚWIĄDER Jan Jerzy, lat 53, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

PAŁASZEWSKI Rafał Jan, lat 25, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 13

 

1.

BOGUSZ Sławomir Krzysztof, lat 48, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

GRZEGORSKI Marian Marek, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 14

 

1.

JAKUBCZYK Maria, lat 50, zam. Wólka Kuligowska

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACPRZAK Bolesław, lat 48, zam. Mysiakowiec

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

Okręg Nr 15

 

1.

GRZYBEK Henryk, lat 51, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

2.

MOSKWA Sławomir Piotr, lat 31, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

(-) Teresa Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Nadrzędna kategoria: Wybory samorządowe
Odsłony: 676