Obwieszczenia i informacje

UCHWAŁA NR 9

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych

na dzień 16 listopada 2014 r.

 

            Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne:

 

 

 

 

 

 

 

1.

FRANAS Michał Jan, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Poświętne, członek partii: SLD

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA

 

 

2.

NOWAKOWSKI Witold Edward, lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA

 

 

3.

STĘPIEŃ Mieczysław Henryk, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Dęba, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej  w Poświętnem

                                                                                                             (-) Teresa Krawczyk

 

UCHWAŁA NR 8

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

            Na podstawie art. 435 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

 

1.

PIĄTKOWSKI Marcin Andrzej, lat 30, zam. Stefanów

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACZMARCZYK Piotr Henryk, lat 40, zam. Anielin

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

SKRZYPEK Przemysław Mariusz, lat 34, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 2

 

1.

MATUSZCZAK - DEKA Ludwika Magdalena, lat 53, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZULC Marcin, lat 33, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

BUKOWSKI Józef, lat 58, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

SZUFLADOWICZ Maciej Stanisław, lat 59, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 3

 

1.

CZERSKA Jadwiga, lat 57, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

JAKUBCZYK Marek, lat 35, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

SZUFLADOWICZ Zuzanna, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

 

Okręg Nr 4

 

1.

TULIN Jerzy Jacek, lat 52, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ŚWIĄDER Grzegorz Stanisław, lat 40, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MARUSZEWSKI Krzysztof Jan, lat 41, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

KOŚKA Edward Franciszek, lat 30, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 5

 

1.

KWAŚNIAK Stefan, lat 65, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SOBCZYK Leszek Marcin, lat 43, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

KACPRZAK Bogdan Michał, lat 60, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 6

 

1.

JĘDRASIK Lidia, lat 40, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KOPERA Czesław Stanisław, lat 50, zam. Buczek

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

TOMCZYK Barbara, lat 52, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

MNICH Małgorzata Olga, lat 33, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 7

 

1.

WIECHECKI Zbigniew Waldemar, lat 54, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SERAFIN Zdzisław, lat 63, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

BAJEROWSKI Marcin, lat 28, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 8

 

1.

KACPRZAK Marian, lat 48, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ZAREMBA Jacek Mariusz, lat 37, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

 

 

Okręg Nr 9

 

1.

KWAŚNIAK Barbara Ewa, lat 31, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

FERT Dariusz Stanisław, lat 45, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MALEJ Sylwester Józef, lat 28, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

CZUPRYN Zofia, lat 47, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 10

 

1.

WORACH Mieczysław, lat 47, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

PETRUS Krystyna Bożena, lat 51, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 11

 

1.

WIELGUS Krzysztof, lat 43, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

WIECHECKI Kazimierz Jerzy, lat 48, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 12

 

1.

ŻAK Monika Justyna, lat 37, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ŚWIĄDER Jan Jerzy, lat 53, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

PAŁASZEWSKI Rafał Jan, lat 25, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 13

 

1.

BOGUSZ Sławomir Krzysztof, lat 48, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

GRZEGORSKI Marian Marek, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 14

 

1.

JAKUBCZYK Maria, lat 50, zam. Wólka Kuligowska

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACPRZAK Bolesław, lat 48, zam. Mysiakowiec

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

Okręg Nr 15

 

1.

GRZYBEK Henryk, lat 51, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

2.

MOSKWA Sławomir Piotr, lat 31, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

(-) Teresa Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (numery_list_2014.pdf)numery_list_2014.pdfTekst uchwały26 kB1772014-10-20 12:53
Pobierz plik (numery_list_2014.pdf)numery_list_2014.pdfTekst uchwały26 kB1432014-10-20 12:53

Poświętne, 17 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem informuje, że w związku ze zgłoszeniem kandydatów do składów komisji obwodowych w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, w dniu 21 października 2014 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

z dnia 17 października 2014 r.

o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów

komitetów wyborczych

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

I.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem, działając na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje    w drodze losowania numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy.

Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków uprawniających do otrzymania jednolitego numeru i listom tym nadaje, w drodze losowania, numer następujący po ostatnim numerze nadanym listom przez komisarza wyborczego.

Pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.

 

 

II.

 

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 października 2014 r. o godz.      

     12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4.

2. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja

   o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie

   niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji

   Publicznej Gminy Poświętne.

 

                                                                           Przewodnicząca

                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                           (-) Teresa Krawczyk

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy Poświętne wykonujący ustawowe zadania wyborcze na obszarze gminy Poświętne informuje, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywane przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, których kandydata na wójta zarejestrowano w gminie lub które mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 do dnia 17 października 2014 r. pok. Nr 4, w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1600.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314101309560.pdf)SKMBT_22314101309560.pdfTekst informacji245 kB832014-10-13 12:01
Pobierz plik (SKMBT_22314101309560.pdf)SKMBT_22314101309560.pdfTekst informacji245 kB772014-10-13 12:01

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 października 2014 r .

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_obw_2014.doc)obw_obw_2014.docTekst obwieszczenia107 kB872014-10-17 10:01
Pobierz plik (obw_obw_2014.doc)obw_obw_2014.docTekst obwieszczenia107 kB862014-10-17 10:01

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 3 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) oraz uchwały Nr XVII/94/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012 r.            w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2216) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1.

Sołectwa: Anielin, Ponikła, Stefanów

1

2.

Sołectwo Poświętne: ul. Główna i sołectwo Poręby

1

3.

Sołectwo Poświętne: ul. Akacjowa, ul. Bielawska, ul. Cicha,

ul. Dworska, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Majora Hubala, ul. Mostowa, ul. Podwiatraczna, ul. Polna, ul. Różana, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, ul. Św. Marka.

1

4.

Sołectwo Małoszyce

1

5.

Sołectwo Studzianna

1

6.

Sołectwo Buczek

1

7.

Sołectwo Dęba: od numeru domu 1 do numeru domu 88 i numery 89, 91,   93, 95, 97.

1

8.

Sołectwo Dęba: od numeru domu 98 do numeru domu 190          i numery 90, 90A, 92, 94, 96.

1

9.

Sołectwo Dęborzeczka

1

10.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 1 do numeru domu 10 i od numeru domu 46 do numeru 66a, i numery 68, 68a.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 43 do numeru domu 50 i numer 59.

1

11.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 11 do numeru domu 45. Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 55 do numeru domu 58 (Pomyków).

1

12.

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 67 do numeru domu 130.

1

13.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 1 do numeru domu 42 i numery 60, 61.

1

14.

Sołectwa Mysiakowiec, Wólka Kuligowska

1

15.

Sołectwo Gapinin

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4,  pokój nr 4, tel. (44) 756 40 34

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Mieczysław Stępień

                                                                                               _________________________________                              

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217 poz,. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314082713090.pdf)SKMBT_22314082713090.pdfTekst komunikatu361 kB922014-08-28 13:35
Pobierz plik (SKMBT_22314082713090.pdf)SKMBT_22314082713090.pdfTekst komunikatu361 kB792014-08-28 13:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22314082712260.pdf)SKMBT_22314082712260.pdfTekst komunikatu368 kB932014-08-28 13:33
Pobierz plik (SKMBT_22314082712260.pdf)SKMBT_22314082712260.pdfTekst komunikatu368 kB832014-08-28 13:33