Wybory samorządowe

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyciag_wojtowie.pdf)wyciag_wojtowie.pdfTekst78 kB3142014-12-03 09:30
Pobierz plik (wyciag_wojtowie.pdf)wyciag_wojtowie.pdfTekst78 kB3212014-12-03 09:30

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyciag_rady.pdf)wyciag_rady.pdfTekst70 kB2712014-12-03 09:30
Pobierz plik (wyciag_rady.pdf)wyciag_rady.pdfTekst70 kB2222014-12-03 09:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zestawienie_rada_2014.pdf)zestawienie_rada_2014.pdfTekst zestawienia1659 kB2642014-11-19 09:27
Pobierz plik (zestawienie_rada_2014.pdf)zestawienie_rada_2014.pdfTekst zestawienia1659 kB2292014-11-19 09:27

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyniki_rada_2014.pdf)wyniki_rada_2014.pdfTekst protokołu457 kB2412014-11-19 09:24
Pobierz plik (wyniki_rada_2014.pdf)wyniki_rada_2014.pdfTekst protokołu457 kB2242014-11-19 09:24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyniki_wojt_2014.pdf)wyniki_wojt_2014.pdfTekst protokołu215 kB2952014-11-19 09:20
Pobierz plik (wyniki_wojt_2014.pdf)wyniki_wojt_2014.pdfTekst protokołu215 kB2372014-11-19 09:20

UCHWAŁA NR 9

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych

na dzień 16 listopada 2014 r.

 

            Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Poświętne:

 

 

 

 

 

 

 

1.

FRANAS Michał Jan, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Poświętne, członek partii: SLD

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA

 

 

2.

NOWAKOWSKI Witold Edward, lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA

 

 

3.

STĘPIEŃ Mieczysław Henryk, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Dęba, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE"

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej  w Poświętnem

                                                                                                             (-) Teresa Krawczyk

 

UCHWAŁA NR 8

            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

            Na podstawie art. 435 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala co następuje:

            § 1. Zatwierdza się treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Poświętne w celu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Poświętne, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Poświętne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              Teresa Krawczyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Poświętne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

 

1.

PIĄTKOWSKI Marcin Andrzej, lat 30, zam. Stefanów

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACZMARCZYK Piotr Henryk, lat 40, zam. Anielin

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

SKRZYPEK Przemysław Mariusz, lat 34, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 2

 

1.

MATUSZCZAK - DEKA Ludwika Magdalena, lat 53, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZULC Marcin, lat 33, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

BUKOWSKI Józef, lat 58, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

SZUFLADOWICZ Maciej Stanisław, lat 59, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 3

 

1.

CZERSKA Jadwiga, lat 57, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

JAKUBCZYK Marek, lat 35, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

SZUFLADOWICZ Zuzanna, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

 

Okręg Nr 4

 

1.

TULIN Jerzy Jacek, lat 52, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ŚWIĄDER Grzegorz Stanisław, lat 40, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MARUSZEWSKI Krzysztof Jan, lat 41, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

KOŚKA Edward Franciszek, lat 30, zam. Małoszyce

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 5

 

1.

KWAŚNIAK Stefan, lat 65, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SOBCZYK Leszek Marcin, lat 43, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

KACPRZAK Bogdan Michał, lat 60, zam. Studzianna

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 6

 

1.

JĘDRASIK Lidia, lat 40, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KOPERA Czesław Stanisław, lat 50, zam. Buczek

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

TOMCZYK Barbara, lat 52, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

MNICH Małgorzata Olga, lat 33, zam. Buczek

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 7

 

1.

WIECHECKI Zbigniew Waldemar, lat 54, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

SERAFIN Zdzisław, lat 63, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

BAJEROWSKI Marcin, lat 28, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 8

 

1.

KACPRZAK Marian, lat 48, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ZAREMBA Jacek Mariusz, lat 37, zam. Dęba

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

 

 

Okręg Nr 9

 

1.

KWAŚNIAK Barbara Ewa, lat 31, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

FERT Dariusz Stanisław, lat 45, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

3.

MALEJ Sylwester Józef, lat 28, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

4.

CZUPRYN Zofia, lat 47, zam. Dęborzeczka

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 10

 

1.

WORACH Mieczysław, lat 47, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

PETRUS Krystyna Bożena, lat 51, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 11

 

1.

WIELGUS Krzysztof, lat 43, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

WIECHECKI Kazimierz Jerzy, lat 48, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 12

 

1.

ŻAK Monika Justyna, lat 37, zam. Brudzewice

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

ŚWIĄDER Jan Jerzy, lat 53, zam. Brudzewice

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

3.

PAŁASZEWSKI Rafał Jan, lat 25, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 13

 

1.

BOGUSZ Sławomir Krzysztof, lat 48, zam. Brudzewice Kolonia

 

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

GRZEGORSKI Marian Marek, lat 61, zam. Poświętne

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Okręg Nr 14

 

1.

JAKUBCZYK Maria, lat 50, zam. Wólka Kuligowska

 

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA - lista nr 17

 

2.

KACPRZAK Bolesław, lat 48, zam. Mysiakowiec

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

 

 

 

Okręg Nr 15

 

1.

GRZYBEK Henryk, lat 51, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY POŚWIĘTNE" - lista nr 18

 

2.

MOSKWA Sławomir Piotr, lat 31, zam. Gapinin Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ZIEMIA OPOCZYŃSKA - lista nr 19

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

(-) Teresa Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

 

UCHWAŁA Nr 7

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŚWIĘTNEM

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 oraz § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Poświętne o wynikach sprawdzenia prawidłowości zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i przeprowadzeniu publicznego losowania w dniu 21 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem uchwala, co następuje:

            § 1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 4.

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              P r z e w o d n i c z ą c y

                                                                                         Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              TERESA KRAWCZYK

                                                                                             

Załącznik Nr 1

do Uchwały Gminnej Komisji

Wyborczej w Poświętnem

 z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poświętnem

z siedzibą w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Łuczyńska Grażyna

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Wiktorowicz Mirosław

Poświętne

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

3.

Ziółkowski Krzysztof Piotr

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

4.

Rogulska Angelika

Małoszyce

Komitet Wyborczy                   Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Wrońska Paulina

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

6.

Dziurzyńska Bogusława

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

7.

Kwaśniak Justyna Maria

Kozłowiec

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

8.

Kośka Dorota Anna

Poświętne

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Krakowiak Grażyna Anna

Studzianna

Wójt Gminy Poświętne

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dębie

z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Dębie, Dęba 143.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Kalużna Małgorzata

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

2.

Ziółkowska Elżbieta Anna

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

3.

Czarnecka Gabriela

Dęba

Komitet Wyborczy                     Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Bogusiewicz Anna Kinga

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Sowik Grażyna

Gapinin

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

6.

Wójcik Paweł

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa „OWS”

7.

Błaszczyk Dominika Agata

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców       Razem dla Powiatu

8.

Tomasik Maria

Dęba

Komitet Wyborczy Twój Ruch

9.

Sałaj Justyna Barbara

Małoszyce

Wójt Gminy Poświętne

                                                                                             

                                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Brudzewicach

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Brudzewicach, Brudzewice-Kolonia 59.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Łukasik Halina Teresa

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Pacholczyk Monika Dorota

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

3.

Grzybek Alicja Elżbieta

Brudzewice

Komitet Wyborczy                     Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Badura Dorota Katarzyna

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Łysakowska Monika Iwona

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa „OWS”

6.

Świąder Bożena

Studzianna

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

7.

Abramczyk Agata Sylwia

Buczek

Komitet Wyborczy Twój Ruch

8.

Pogoda Zofia

Brudzewice

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Anioł Barbara

Poręby

Wójt Gminy Poświętne

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 4

                                                                                              do Uchwały Gminnej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Poświętnem

                                                                                              z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gapininie

z siedzibą w Remizie OSP w Gapininie, Gapinin-Kolonia 24a.

 

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

 

Podmiot zgłaszający kandydata

1.

Matysiak Ewa

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców   Rolnika Marka Wojtery

2.

Błąkała Jolanta

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Opoczyńska                  

3.

Kupis Krzysztof Franciszek

Buczek

Komitet Wyborczy Wyborców   Zawsze Razem

4.

Grzybek Grażyna

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Gminy Poświętne”  

5.

Wlazło Jolanta

Gapinin-Kolonia

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Blok Samorządowy

6.

Kucharczyk Krystyna

Gapinin-Kolonia

Komitet Wyborczy Wyborców   Razem dla Powiatu

7.

Tomasik Mateusz Paweł

Dęba

Komitet Wyborczy Twój Ruch

8.

Łaski Damian

Gapinin-Kolonia

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9.

Kośka Jadwiga

Wólka Kuligowska

Wójt Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (numery_list_2014.pdf)numery_list_2014.pdfTekst uchwały26 kB2362014-10-20 12:53
Pobierz plik (numery_list_2014.pdf)numery_list_2014.pdfTekst uchwały26 kB2062014-10-20 12:53

Poświętne, 17 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem informuje, że w związku ze zgłoszeniem kandydatów do składów komisji obwodowych w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, w dniu 21 października 2014 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Teresa Krawczyk

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

z dnia 17 października 2014 r.

o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów

komitetów wyborczych

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

I.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem, działając na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje    w drodze losowania numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy.

Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków uprawniających do otrzymania jednolitego numeru i listom tym nadaje, w drodze losowania, numer następujący po ostatnim numerze nadanym listom przez komisarza wyborczego.

Pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.

 

 

II.

 

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 października 2014 r. o godz.      

     12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4.

2. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja

   o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie

   niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji

   Publicznej Gminy Poświętne.

 

                                                                           Przewodnicząca

                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                           (-) Teresa Krawczyk

 

Podkategorie