ZARZĄDZENIE Nr 19/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zał. do zarz_wójt_składy obwkw.doc)zał. do zarz_wójt_składy obwkw.docSkłady Komisji74 kB3152015-04-21 10:27