Drukuj

Poświętne, 30 marca 2015 r.

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, są tablice informacyjne znajdujące się na terenie Gminy Poświętne we wszystkich sołectwach, w liczbie:

Sołectwo

Ilość tablic
informacyjnych

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Anielin

1

Mysiakowiec

1

Brudzewice

4

Ponikła

1

Brudzewice-Kolonia

1

Poręby

1

Buczek

2

Poświętne

3

Dęba

2

Stefanów

1

Dęborzeczka

1

Studzianna

2

Gapinin

1

Wólka Kuligowska

1

Małoszyce

2

 

 

Nadrzędna kategoria: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Odsłony: 712