Drukuj

Poświętne, 01.10.2015 r.

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, są tablice informacyjne znajdujące się na terenie Gminy Poświętne we wszystkich sołectwach, w liczbie:

Sołectwo

Ilość tablic informacyjnych

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Anielin

1

Mysiakowiec

1

Brudzewice

4

Ponikła

1

Brudzewice-Kolonia

1

Poręby

1

Buczek

2

Poświętne

4

Dęba

2

Stefanów

1

Dęborzeczka

1

Studzianna

2

Gapinin

1

Wólka Kuligowska

1

Małoszyce

2

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Michał Franas

Nadrzędna kategoria: Wybory do Sejmu i Senatu
Odsłony: 472