Wybory do Sejmu i Senatu

Poświętne, 01.10.2015 r.

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, są tablice informacyjne znajdujące się na terenie Gminy Poświętne we wszystkich sołectwach, w liczbie:

Sołectwo

Ilość tablic informacyjnych

Sołectwo

Ilość tablic

informacyjnych

Anielin

1

Mysiakowiec

1

Brudzewice

4

Ponikła

1

Brudzewice-Kolonia

1

Poręby

1

Buczek

2

Poświętne

4

Dęba

2

Stefanów

1

Dęborzeczka

1

Studzianna

2

Gapinin

1

Wólka Kuligowska

1

Małoszyce

2

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Michał Franas

Materiały multimedialne - filmy i plakaty informacyjne

Kliknij aby przejść na stronę z matriałamiZałączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (plakat-senat_2015.pdf)plakat-senat_2015.pdf 326 kB02015-10-13 09:24
Pobierz plik (plakat-sejm_2015.pdf)Plakat Sejm 1036 kB3052015-10-13 09:24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_wybor_sejm_2015.doc)obw_wybor_sejm_2015.doc 45 kB3242015-09-21 13:27

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 05 października 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015

                Wójta Gminy Poświętne z dnia 05 października 2015 r.

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W POŚWIĘTNEM

Siedziba Komisji: Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a

 

L.p.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

Zgłoszona(y) przez

1.

Twaróg Urszula Waleria

Poświętne

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

2.

Kośka Dorota Anna   

Poświętne

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3.

Pieczyńska Małgorzata

Poręby

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Tkaczyk Bożena

Poświętne

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

5.

Kwaśniak Jan

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6.

Szczepanik Ewa Joanna

Poświętne

Komitet Wyborczy Partia Razem

7.

Bukowska Liliana Krystyna

Poświętne

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Anioł Barbara Jadwiga

Poręby

Wójta Gminy Poświętne

                                                                                                              

                                                                                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 05 października 2015 r.

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W DĘBIE

Siedziba Komisji: Świetlica wiejska w Dębie, Dęba 143

 

L.p.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

Zgłoszona(y) przez

1.

Kacprzak Marcin

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

2.

Kalużna Małgorzata

Buczek

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3.

Czupryn Zofia

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Bolarczyk Wiesława Marianna

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

5.

Pabjanek Anna Katarzyna

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6.

Smyk Weronika Joanna

Dęba

Komitet Wyborczy Partia Razem

7.

Sobczyk Karolina Małgorzata

Dęborzeczka

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Kośka Jadwiga

Wólka Kuligowska

Wójta Gminy Poświętne

 


 

 

 

                                                                                                            

                                                                           Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 05 października 2015 r.

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W BRUDZEWICACH

Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Brudzewicach, Brudzewice-Kolonia 59

 

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

Zgłoszona(y) przez

1.

Kołodziejczyk Anna

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

2.

Sobczyk Krystyna

Studzianna

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3.

Stolarska Marzena

Brudzewice

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Petrus Aneta Maria

Brudzewice

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

5.

Kalużny Marek

Małoszyce

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6.

Dziurzyńska Bogusława

Brudzewice

Komitet Wyborczy Partia Razem

7.

Tomasik Mateusz Paweł

Dęba

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Jakubczyk Anna Małgorzata

Brudzewice

Wójta Gminy Poświętne

 

 

               

                                                                                   Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2015

                                               Wójta Gminy Poświętne z dnia 05 października 2015 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W GAPININIE

Siedziba Komisji: Remiza OSP w Gapininie, Gapinin-Kolonia 24a.

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

Zgłoszona(y) przez

1.

Kowalczyk Ewa Marianna

Dęba

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

2.

Franas Krzysztof Henryk

Poświętne

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3.

Wlazło Jolanta

Gapinin-Kolonia

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Błąkała Jolanta

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

5.

Kołodziejczyk Aneta Teresa

Studzianna

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6.

Kośka Genowefa

Małoszyce

Komitet Wyborczy Partia Razem

7.

Grzybek Grażyna

Wólka Kuligowska

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

8.

Glimasiński Łukasz Jan

Gapinin-Kolonia

Wójta Gminy Poświętne

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o okręgach wyborczych-1.pdf)Tekst obwieszczenia 86 kB3262015-09-02 11:28

Podkategorie