Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie wyłonienia zwycięzcy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogloszenie_20180425.pdf)Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursuTreść dokumentu222 kB812018-05-09 08:54

Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogloszenie_03042018.pdf)Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursuTreść dokumentu164 kB832018-04-10 13:52

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (sprawozdanie_wspolpraca_2017.pdf)Sprawozdanie za rok 2017Treść dokumentu1742 kB882018-04-10 13:04

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie_16-2018.pdf)OgłoszenieTreść dokumentu2930 kB1712018-03-27 13:56

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.

Treść ogłoszenia oraz stosowne zarządzenie znajdują się poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfTreść dokumentu2275 kB1722018-03-01 16:03
Pobierz plik (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdfTreść dokumentu250 kB1572018-03-01 16:03

Podkategorie