UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2013

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_48_2011.pdf)uch_VIII_48_2011Tekst uchwały103 kB1702011-10-27 10:28