Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5

wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art.3 ust. 3.

W związku z powyższym oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W Ó J T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E z a p r a s z a

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu

WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POŚWIĘTNE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA LATA 2011 - 2013

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 07 czerwca 2011 r. i zostaną zakończone

w dniu 20 czerwca 2011 r.

Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do

20 czerca 2011 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na lata 2011 - 2013 należy

przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4

Treść projektu programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała Nr V.25.pdf)formularz_opiniiFormularz zgłaszania opinii147 kB1882011-06-06 14:48
Pobierz plik (program wspólpracy z org.pozarz. pośw.pdf)projekt_programu_11Projekt programu współpracy146 kB1522011-06-06 14:47
Pobierz plik (zarz. o konsultacji progr współ.pdf)zarz_konsl_11Tekst zarządzenia95 kB1372011-06-06 14:47