INFORMACJA

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji do spraw referendum z terenu gminy Poświętne.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 1 w Poświętnem z siedzibą w Zespole Szkół Samorządowych

w Poświętnem przy ul. Szkolnej 2a.

1. GRZEGORZ Świąder, zam. Małoszyce

zgłoszony przez Fundację Lepsza Polska.

2. DOROTA ANNA Kośka, zam. Poświętne

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

3. MICHAŁ Kośka, zam. Stefanów

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

4. JERZY ROBERT Róg, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

5. GENOWEFA Kośka, zam. Małoszyce

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

6. JAN Kwaśniak, zam. Dęborzeczka

zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

7. DAMIAN Łuczkowski, zam. Studzianna

zgłoszony przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

8. EWA MARIANNA Kowalczyk, zam. Dęba

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

9. GRAŻYNA ANNA Krakowiak, zam. Studzianna

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 2 w Dębie z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Dębie, Dęba 143.

1. DOROTA Kalużna, zam. Poświętne

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

2. BERNADETTA Kopera, zam. Buczek

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

3. MAŁGORZATA Kalużna, zam. Buczek

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

4. SŁAWOMIR PIOTR Moskwa, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszony przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

5. MILENA Białek, zam. Dęba

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

6. MIROSŁAW Babis, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

7. KAROLINA MAŁGORZATA Sobczyk, zam. Dęborzeczka

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

8. ANNA Pabjanek, zam. Dęborzeczka

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

9. ŁUKASZ JAN Glimasiński, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszony przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 3 w Brudzewicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Brudzewicach, Brudzewice-Kolonia 59.

1. ALINA EWA Nowak, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KINGA Łuczkowska, zam. Brudzewice-Kolonia

zgłoszona przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

3. MATEUSZ PAWEŁ Tomasik, zam. Dęba

zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. DOMINIKA Kopera, zam. Buczek

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

5. MICHAŁ Pisarski, zam. Brudzewice

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

6. GRAŻYNA Bielecka, zam. Brudzewice-Kolonia

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

7. MARZENA MAGDALENA Stolarska, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

8. MONIKA Łysakowska, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

9. ANNA MAŁGORZATA Jakubczyk, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 4 w Gapininie z siedzibą w remizie OSP, Gapinin-Kolonia 24a.

1. JOLANTA Wlazło, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ANETA TERESA Kołodziejczyk, zam. Studzianna

zgłoszona przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

3. GRAŻYNA Grzybek, zam. Wólka Kuligowska

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. ELŻBIETA Tulin, zam. Małoszyce

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

5. PAULINA Zawada, zam. Wólka Kuligowska

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

6. PATRYCJA Grzybek, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

7. MATEUSZ Kalużny, zam. Małoszyce

zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

8. KRZYSZTOF PIOTR Ziółkowski, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

9. ZOFIA ANNA Kośka, zam. Gapinin

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.