Drukuj

Poświętne, 10 sierpnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w związku ze zgłoszeniem kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum, które będą brały udział w pracach komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

Liczba zgaszonym kandydatów do każdej z tych komisji wynosi 10.

Losowania członków komisji obwodowej dokonuje się odrębnie do każdej komisji.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Michał Franas

Nadrzędna kategoria: Referendum
Odsłony: 685