Referendum

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_przewodn.pdf)Tekst uchwał 188 kB3402015-08-25 08:59

INFORMACJA

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji do spraw referendum z terenu gminy Poświętne.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 1 w Poświętnem z siedzibą w Zespole Szkół Samorządowych

w Poświętnem przy ul. Szkolnej 2a.

1. GRZEGORZ Świąder, zam. Małoszyce

zgłoszony przez Fundację Lepsza Polska.

2. DOROTA ANNA Kośka, zam. Poświętne

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

3. MICHAŁ Kośka, zam. Stefanów

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

4. JERZY ROBERT Róg, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

5. GENOWEFA Kośka, zam. Małoszyce

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

6. JAN Kwaśniak, zam. Dęborzeczka

zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

7. DAMIAN Łuczkowski, zam. Studzianna

zgłoszony przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

8. EWA MARIANNA Kowalczyk, zam. Dęba

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

9. GRAŻYNA ANNA Krakowiak, zam. Studzianna

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 2 w Dębie z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Dębie, Dęba 143.

1. DOROTA Kalużna, zam. Poświętne

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

2. BERNADETTA Kopera, zam. Buczek

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

3. MAŁGORZATA Kalużna, zam. Buczek

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

4. SŁAWOMIR PIOTR Moskwa, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszony przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

5. MILENA Białek, zam. Dęba

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

6. MIROSŁAW Babis, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

7. KAROLINA MAŁGORZATA Sobczyk, zam. Dęborzeczka

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

8. ANNA Pabjanek, zam. Dęborzeczka

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

9. ŁUKASZ JAN Glimasiński, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszony przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 3 w Brudzewicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Brudzewicach, Brudzewice-Kolonia 59.

1. ALINA EWA Nowak, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KINGA Łuczkowska, zam. Brudzewice-Kolonia

zgłoszona przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

3. MATEUSZ PAWEŁ Tomasik, zam. Dęba

zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. DOMINIKA Kopera, zam. Buczek

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

5. MICHAŁ Pisarski, zam. Brudzewice

zgłoszony przez Fundację Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

6. GRAŻYNA Bielecka, zam. Brudzewice-Kolonia

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

7. MARZENA MAGDALENA Stolarska, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

8. MONIKA Łysakowska, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

9. ANNA MAŁGORZATA Jakubczyk, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM

Nr 4 w Gapininie z siedzibą w remizie OSP, Gapinin-Kolonia 24a.

1. JOLANTA Wlazło, zam. Gapinin-Kolonia

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ANETA TERESA Kołodziejczyk, zam. Studzianna

zgłoszona przez Społeczną Inicjatywę Patriotyczną „Razem".

3. GRAŻYNA Grzybek, zam. Wólka Kuligowska

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

4. ELŻBIETA Tulin, zam. Małoszyce

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.

5. PAULINA Zawada, zam. Wólka Kuligowska

zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska.

6. PATRYCJA Grzybek, zam. Brudzewice

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu wyborczego –

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

7. MATEUSZ Kalużny, zam. Małoszyce

zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna

Rodzina Sprawiedliwość".

8. KRZYSZTOF PIOTR Ziółkowski, zam. Buczek

zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010.

9. ZOFIA ANNA Kośka, zam. Gapinin

zgłoszona przez Wójta Gminy Poświętne.

Poświętne, 10 sierpnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w związku ze zgłoszeniem kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum, które będą brały udział w pracach komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

Liczba zgaszonym kandydatów do każdej z tych komisji wynosi 10.

Losowania członków komisji obwodowej dokonuje się odrębnie do każdej komisji.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wzor_zgł_refen.doc)wzor_zgł_refen.docDruk36 kB2522015-08-03 11:52

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obw_obw_ref_2015.doc)obw_obw_ref_2015.docTekst obwieszczenia78 kB2772015-07-22 10:15

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (info_tablice_ref.doc)info_tablice_ref.docTekst informacji35 kB2572015-07-22 10:13

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (1435162999_ZPOW-803-21-15.pdf)1435162999_ZPOW-803-21-15.pdfTekst wyjaśnień139 kB2462015-07-03 11:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (rozp_OBWKW_referendum.pdf)rozp_OBWKW_referendum.pdfTekst rozporządzenia1790 kB2522015-07-03 10:59

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum.doc)Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum.docZgoda54 kB2592015-07-01 10:13
Pobierz plik (Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum.doc)Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum.docWniosek58 kB2462015-07-01 10:13

 Informację dotyczącą formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja_spis_płn_koresp_2015.pdf)informacja_spis_płn_koresp_2015.pdfTekst informacji78 kB2532015-07-01 10:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (info_zagranica_2015.pdf)info_zagranica_2015.pdfTekst informacji107 kB2762015-07-01 10:09

Podkategorie