Zarządzenia Wójta

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia141 kB1422011-01-12 11:09

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE w spr  ustanowienia koordynatorów -informatyków.rtf)zarz_36_2011Tekst zarządzenia32 kB1422011-09-20 09:15

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_65_2012.pdf)zarz_65_2012Tekst zarządzenia22 kB1732013-02-25 11:28
Pobierz plik (zarz_65_2012.pdf)zarz_65_2012Tekst zarządzenia22 kB1832013-02-25 11:28
Pobierz plik (zarz_65_2012.pdf)zarz_65_2012Tekst zarządzenia22 kB1892013-02-25 11:28

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_28_2013.pdf)zarz_28_2013Tekst zarządzenia24 kB1782013-10-17 10:14
Pobierz plik (zarz_28_2013.pdf)zarz_28_2013Tekst zarządzenia24 kB1772013-10-17 10:14

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie nr 6.pdf)zarządzenie nr 6.pdfTekst zarządzenia37 kB1312015-02-06 08:30
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_29_2017.pdf)zarz_29_2017.pdfTreść zarządzenia803 kB1142017-04-21 08:40

Autor: Wójt Gminy
Numer: 13/03
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu
Data podjęcia aktu: 23 czerwca 2003 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(11).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 13/03 z dnia 23.06.2003 r w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu 19 kB1502005-03-21 14:15

ZARZĄDZENIE NR 25/2004

Z DNIA 08.12.2004 R.

w sprawie : Powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z procedurą - Zakupy

Krajowe

Nr B241-0209 na zakup mebli na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r)

§1.

Powołuję jednorazową komisję przetargową w składzie :

1. P. Anna Duraj - Przewodnicząca komisji przetargowej,

2. P. Elżbieta Lasota - sekretarz komisji

3. P. Jadwiga Wójcicka - członek 

4. P. Elżbieta Sobczyk - członek

5. P. Marian Pisarski - członek

6. P. Stanisław Lipski - członek

7. P. Bolesław Koska - członek

§2

Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(15).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Poświętnę z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy Poświętne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 22 kB1392006-03-16 13:52

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(50).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Poświętne z dnia 05 października 2006 r. w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy Poświętne 22 kB1482007-02-16 12:14

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia106 kB1352011-01-17 10:29

Podkategorie