Zarządzenia Wójta

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_29_2013.pdf)zarz_29_2013Tekst zarządzenia111 kB1362013-10-17 10:21
Pobierz plik (zarz_29_2013.pdf)zarz_29_2013Tekst zarządzenia111 kB1412013-10-17 10:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie nr 7.pdf)zarządzenie nr 7.pdfTekst zarządzenia36 kB1382015-02-06 08:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_5_2016.pdf)zarz_5_2016.pdfTekst zarządzenia44 kB1682016-02-02 13:40
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_30_2017.pdf)zarz_30_2017.pdfTreść zarządzenia441 kB1112017-04-21 08:45

Autor: Wójt Gminy
Numer:14/03
w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania
szkód spowodowaną klęską żywiołową suszy
Data podjęcia aktu: 2003.07.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(12).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 14/03 z dnia 2003.07.18 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowaną klęską żywiołową suszy 23 kB1342005-03-21 14:17
ZARZĄDZENIE NR 27/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) zarządzam co następuje :

§1

Ustalam następujące zasady zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy:

1) Zwrot kosztów przysługuje pracownikom w przypadku stwierdzenia konieczności
używania okularów przy obsłudze monitora ekranowego przez lekarza specjalistę w
trakcie przeprowadzania badań profilaktycznych opieki zdrowotnej. 

2) Koszt zakupu okularów obejmuje : 

a) zwrot równowartości szkieł zleconych przez lekarza

b) koszt wykonania okularów

c) zwrot wydatków związanych z oprawkami okularów w wysokości
minimalnej ceny oprawek przyjętej na podstawie cennika z co
najmniej trzech zakładów optycznych

3) Zwrot kosztów przysługuje pracownikowi użytkującemu w czasie pracy monitor
ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. codziennie
nie mniej niż 4 godziny lub co drugi dzień co najmniej 8 godzin.

4) Zwrot kosztów następuje na podstawie przedłożonego przez pracownika rachunku.

5) Zwrot kosztów okularów przysługuje pracownikowi każdorazowo, gdy należy
zmienić moc szkieł.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(16).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR 18a/05 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 października 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 25 kB1552006-03-16 13:53

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(51).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Poświętne Nr 25/2006 z dnia 05 października 2006 roku w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy Poświętne 23 kB1372007-02-16 12:15

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia88 kB1502011-01-17 10:34

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia56 kB1402011-01-17 11:09

zarz46_2009a

zarz46_2009b

Podkategorie