Zarządzenia Wójta

  

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_31_2017.pdf)zarz_31_2017.pdfTreść dokumentu186 kB1192017-04-21 17:57

Autor: Wójt Gminy
Numer:15/03
w sprawie: powołania komisji przetargowej do
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

Data podjęcia aktu: 2003.10.08

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(13).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 15/03 z dnia 2003.10.08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 21 kB1452005-03-21 14:19

ZARZĄDZENIE NR 28/2004

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność Gminy.

Na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz. 2108/ zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy, w następującym składzie:

1. Elżbieta Sobczyk - przewodnicząca komisji

2. Elżbieta Lasota - członek komisji

3. Jadwiga Wójcicka - członek komisji

4. Aleksandra Kupis - członek komisji

5. Stanisław Barul - członek komisji

6. Marian Pisarski - członek komisji

2. Komisja działa w składzie min. 3 osób.

§ 2. Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniej podjęcia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(17).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2005 r w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2006 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. 25 kB1362006-03-16 13:54

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(52).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE Nr 27/2006 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2007 roku wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego21 kB1352007-02-16 12:17

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia55 kB1572011-01-17 10:38

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia48 kB1632011-01-17 11:32

zarz47_2009

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia66 kB1482011-01-12 11:15

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_wójt_składy obwkw (4).doc)zał_zarz_37_2011Tekst załączników59 kB2242011-09-20 09:20
Pobierz plik (Zarządzenie Wójta powołanie okw (2).doc)zarz_37_2011Tekst zarządzenia21 kB1762011-09-20 09:19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_66_2012.pdf)zarz_66_2012Tekst zarządzenia28 kB1642013-02-25 11:29
Pobierz plik (zarz_66_2012.pdf)zarz_66_2012Tekst zarządzenia28 kB1792013-02-25 11:29
Pobierz plik (zarz_66_2012.pdf)zarz_66_2012Tekst zarządzenia28 kB1992013-02-25 11:29

Podkategorie