Zarządzenia Wójta

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 24 w sprawie przyjęcia Regulaminu rektrutacji.pdf)Zarządzenie nr 24/2015Tekst zarządzenia19 kB1592015-05-07 10:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_11_2016.pdf)zarz_11_2016.pdfTekst zarządzenia274 kB1442016-03-09 14:14

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie_38-2017.pdf)zarzadzenie_38-2017.pdf 44 kB1392017-05-08 13:12
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie  4-2018.pdf)Zarządzenie nr 4/2018treść dokumentu385 kB1552018-01-29 14:33
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi.pdf)Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi.pdf 1084 kB802018-09-13 15:22

Autor: Wójt Gminy
Numer:16/03
w sprawie:przejęcia nieruchomości położonej w Stefanowie
Data podjęcia aktu: 2003.11.20

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(15).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 16/03 z dnia 2003.11.20 w sprawie:przejęcia nieruchomości położonej w Stefanowie 21 kB1342005-03-21 14:24

Zarządzenie Nr 30/ 2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96 ) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 446, z 2000 r. Nr 49 poz. 574, z 2001 r. Nr 127 poz. 1396, z 2004 r. Nr 255 poz.2561) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Panią Marię Szufladowicz na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Poświętnem na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2005 roku.

§ 2. Przyznaję Pani wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze w w kwocie 1.700,00 złotych

2. dodatek funkcyjny w kwocie 210,00 złotych,

3. dodatek stażowy przysługujący w wysokości liczonej od wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(25).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli23 kB1382006-03-16 13:58

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(54).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Poświętne z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli 22 kB1322007-02-16 12:21

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia401 kB1412011-01-17 10:53

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia113 kB1462011-01-17 11:38

Podkategorie