Zarządzenia Wójta 2005 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(27).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gmin i układzie wykonawczym „Budżetu gminy Poświętne na 2005 rok" 26 kB2112006-03-16 14:01

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(26).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR. 23/2005 WÓJTA GMINY W POŚWIĘTNEM z dnia 28.12.2005 roku w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli 27 kB1262006-03-16 14:00

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(25).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli23 kB1382006-03-16 13:58

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(18).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR 21/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 06 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Urzędu Gminy Poświętne 24 kB1682006-03-16 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(7).doc)Załącznik Nr 1ZARZĄDZENIE NR 21/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 06 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Urzędu Gminy Poświętne 28 kB1372006-03-16 13:56

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(17).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2005 r w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2006 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. 25 kB1362006-03-16 13:54

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(16).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR 18a/05 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 października 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 25 kB1552006-03-16 13:53

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(15).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Poświętnę z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy Poświętne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 22 kB1392006-03-16 13:52

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(14).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gmin i układzie wykonawczym „Budżetu gminy Poświętne na 2005 rok" 27 kB1502006-03-16 13:50

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(13).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 16 Woj ta Gminy Poświętne z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 15/2005 r Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym. 26 kB1322006-03-16 13:49

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(12).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gmin i układzie wykonawczym „Budżetu gminy Poświętne na 2005 rok" 27 kB1292006-03-16 13:48

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(11).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia spisu zbiorników bezodpływowych wynikającego z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 39 kB1352005-06-28 13:21