Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 29/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeszacowania środków sprzętu strażackiego

znajdującego się w OSP Poświętne i OSP Brudzewice


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( TJ. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przeszacowania sprzętu strażackiego znajdującego się w OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach w następującym składzie :

1. Bolesław Koska - Przewodniczący Komisji

2. Wiktor Nowakowski - Członek Komisji

3. Grzegorz Kacprzak - Członek Komisji 

§2

Komisja w okresie od 20.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. dokona :

1) spisu z natury rzeczowych składników majątku OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach
podlegających przeszacowaniu, w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za sprzęt
strażacki,

2) dokona wyceny rzeczowych składników majątkowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 447