Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 28/2004

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność Gminy.

Na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz. 2108/ zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy, w następującym składzie:

1. Elżbieta Sobczyk - przewodnicząca komisji

2. Elżbieta Lasota - członek komisji

3. Jadwiga Wójcicka - członek komisji

4. Aleksandra Kupis - członek komisji

5. Stanisław Barul - członek komisji

6. Marian Pisarski - członek komisji

2. Komisja działa w składzie min. 3 osób.

§ 2. Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniej podjęcia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 771