Zarządzenia Wójta 2003 r.

Autor: Wójt Gminy
Numer: 18/03
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd w podróży służbowej  samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy
Data podjęcia aktu: 2003.12.22

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia_(4).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 18/03 z dnia w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy 26 kB2342005-03-21 14:27

Autor: Wójt Gminy
Numer:17/03
w sprawie:likwidacji wysypisk i usuwania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.11.20

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia_(3).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 17/03 z dnia 2003.11.20 w sprawie:likwidacji wysypisk i usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Poświętne 21 kB1472005-03-21 14:25

Autor: Wójt Gminy
Numer:16/03
w sprawie:przejęcia nieruchomości położonej w Stefanowie
Data podjęcia aktu: 2003.11.20

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(15).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 16/03 z dnia 2003.11.20 w sprawie:przejęcia nieruchomości położonej w Stefanowie 21 kB1342005-03-21 14:24

Autor: Wójt Gminy
Numer: 15A/03
w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem
Data podjęcia aktu: 2003.10.08

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(14).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 15A/03 z dnia 2003.10.08 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem 26 kB1722005-03-21 14:22

Autor: Wójt Gminy
Numer:15/03
w sprawie: powołania komisji przetargowej do
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

Data podjęcia aktu: 2003.10.08

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(13).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 15/03 z dnia 2003.10.08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 21 kB1462005-03-21 14:19

Autor: Wójt Gminy
Numer:14/03
w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania
szkód spowodowaną klęską żywiołową suszy
Data podjęcia aktu: 2003.07.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(12).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 14/03 z dnia 2003.07.18 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowaną klęską żywiołową suszy 23 kB1352005-03-21 14:17

Autor: Wójt Gminy
Numer: 13/03
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu
Data podjęcia aktu: 23 czerwca 2003 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(11).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 13/03 z dnia 23.06.2003 r w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu 19 kB1512005-03-21 14:15

Autor: Wójt Gminy
Numer: 12/03
w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.
Data podjęcia aktu: 6 czerwca 2003 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(10).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 12/03 z dnia 6.06.2003 r w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku20 kB1362005-03-21 14:13

Autor: Wójt Gminy
Numer: 11/03
w sprawie:powołania zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej  oraz zobowiązania podmiotów podległych do udostępniania informacji publicznych 
Data podjęcia aktu: 30 maja 2003 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia_(2).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 11/03 z dnia 30.05.2003 r w sprawie:powołania zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zobowiązania podmiotów podległych do udostępniania informacji publicznych 22 kB1352005-03-21 14:11

Autor: Wójt Gminy
Numer: 10/03
w sprawie:powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendumogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. 
Data podjęcia aktu: 19 maja 2003 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia_.doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 10/03 z dnia 19.05.2003 r w sprawie:powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendumogólno krajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. 20 kB1332005-03-21 14:10

Autor: Wójt Gminy
Numer: 9/03
w sprawie:wyznaczenia dwóch wolnych dni od pracy w roku 2003
Data podjęcia aktu:25 kwietnia 2003 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(9).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 9/03 z dnia 25.04.2003 r w sprawie:wyznaczenia dwóch wolnych dni od pracy w roku 2003 19 kB1282005-03-21 14:06