Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXVI/218/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3100E na odcinku Gapinin - granica powiatu i województwa".

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXVI.218.17.pdf)uchwala-nr_XXXVI.218.17.pdfTreść dokumentu104 kB1542017-09-18 13:39

UCHWAŁA NR XXXVI/217/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXVI.217.17.pdf)uchwala-nr_XXXVI.217.17.pdfTreść dokumentu103 kB1512017-09-18 13:36

UCHWAŁA NR XXXVI/216/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXVI.216.17.pdf)uchwala-nr_XXXVI.216.17.pdfTreść dokumentu99 kB1452017-09-18 13:35

UCHWAŁA NR XXXVI/215/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2017.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXVI.215.17.pdf)uchwala-nr_XXXVI.215.17.pdfTreść dokumentu898 kB1262017-09-18 13:33

UCHWAŁA NR XXXV/214/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.214.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.214.17.pdfTreść dokumentu99 kB1652017-07-26 12:20

UCHWAŁA NR XXXV/213/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2017.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.213.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.213.17.pdfTreść dokumentu1049 kB1102017-07-26 12:13

UCHWAŁA NR XXXV/212/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.212.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.212.17.pdfTreść dokumentu195 kB1352017-07-26 12:11

UCHWAŁA NR XXXV/211/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.211.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.211.17.pdfTreść dokumentu106 kB1592017-07-26 12:00

UCHWAŁA NR XXXV/210/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.210.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.210.17.pdfTreść dokumentu100 kB1592017-07-26 11:45

UCHWAŁA NR XXXV/209/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.209.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.209.17.pdfTreść dokumentu101 kB1532017-07-17 14:39

UCHWAŁA NR XXXV/208/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXV.208.17.pdf)uchwala-nr_XXXV.208.17.pdfTreść dokumentu101 kB1502017-07-17 14:37

Podkategorie