Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR XLI/247/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.247.18.pdf)uchwala-nr_XLI.247.18.pdfTreść dokumentu100 kB1462018-01-22 10:07

UCHWAŁA NR XLI/246/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.246.18.pdf)uchwala-nr_XLI.246.18.pdfTreść dokumentu192 kB1502018-01-22 10:05

UCHWAŁA NR XLI/245/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.245.18.pdf)uchwala-nr_XLI.245.18.pdfTreść dokumentu200 kB1592018-01-22 10:01

UCHWAŁA NR XLI/244/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.244.18.pdf)uchwala-nr_XLI.244.18.pdfTreść dokumentu411 kB1292018-01-22 09:54

UCHWAŁA NR XXXIX/236/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.236.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.236.17.pdfTreść dokumentu100 kB1682017-11-24 11:07

UCHWAŁA NR XXXIX/235/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.235.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.235.17.pdfTreść dokumentu591 kB1112017-11-24 11:06

UCHWAŁA NR XXXIX/234/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.234.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.234.17.pdfTreść dokumentu102 kB1542017-11-24 10:41

UCHWAŁA NR XXXIX/233/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.233.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.233.17.pdfTreść dokumentu103 kB1682017-11-24 10:39

UCHWAŁA NR XXXIX/232/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.232.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.232.17.pdfTreść dokumentu259 kB1032017-11-24 10:37

UCHWAŁA NR XXXIX/231/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXIX.231.17.pdf)uchwala-nr_XXXIX.231.17.pdfTreść dokumentu190 kB1932017-11-24 10:27

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/188/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XXXVIII.230.17.pdf)uchwala-nr_XXXVIII.230.17.pdfTreść dokumentu105 kB1602017-11-06 09:08

Podkategorie